Sponsra Riksteatern

Riksteatern – hela Sveriges mötesplats

Riksteaterns erbjudande:
Vi erbjuder våra samarbetspartners en stark plattform för varumärkesbyggande, kommunikation, försäljning och möten med Riksteaterns målgrupper, medlemmar och samarbetspartners över hela landet.

Riksteatern tror inte bara på en logga på en affisch utan på en gemensam samarbetsplan och kommunikationslösning som tar hänsyn till bådas behov. Vi vet att det leder till att vi kan fokusera resurser och krafter på det sätt som ger båda parter störst nytta.

Kontakt
Hör av dig till oss för att få en personlig presentation av Riksteaterns verksamhet och möjligheter.

Johan Mattsson
Affärschef
Tel: 08-531 99 433
Mobil: 073-063 66 12
Johan.Mattsson@riksteatern.se