Dansresidens

OPEN CALL för dansresidens @ Riksteatern Hallunda

Inom ramen för Riksteaterns uppdrag för dansens utveckling erbjuder dansavdelningen produktionsresidens om 3 veckor för koreografer & dansare baserade i Sverige.

Nu är det klart vilka fem koreografer som under 2017 kommer att ha produktionsresidens på Riksteatern i Hallunda. Tre av dem kom in via det open call som genomfördes under februari dit nästan 80 ansökningar kom in.

De koreografer som valts ut kommer i olika perioder under året att arbeta med sina verk på Riksteatern i Hallunda. I produktionsresidensen ingår tid i blackbox, teknik inklusive support samt produktionsmedel för att göra det möjligt att färdigställa produktionen. Produktionerna som har tilldelas residens har valts ut av Helena Ringvold, ansvarig producent för produktionsresidens, i samråd med danschef Mia Larsson och Riksteaterns konstnärliga råd för dans som i mån av tid har reflekterat.

Produktionsresidensen utlyses en gång per år. Håll utkik här och på Riksteaterns Facebook sida.

Utvalda produktionsresidens 2017 OPEN CALL

DANSRESIDENS 2017We love Holocene V – I dream About after
Emelie Empo Enlund är dansare och koreograf, medlem i dans- och performancegruppen JUCK men också aktiv med egna produktioner och scenkonstnärliga projekt. 2014 tog Emelie initiativet till projektet We Love Holocene, ett långsiktigt projekt som utforskar människan och konstens relation till klimatkrisen genom att förena street dance, filosofi, idéhistoria och det sceniska uttrycket i sökandet efter inre och yttre hållbarhet. Under residenset hos Riksteatern utforskas rörelse och rum för We Love Holocene V, den femte episoden i serien.
Wounded Eye (or On Love)
Iraqi Bodies består av Josephine Gray och Anmar Taha som är konstnärlig ledare. Under sitt residens kommer gruppen utveckla andra delen i verket The Rite of Exile som utforskar teman från Dante Alighieris böcker Den gudomliga komedin och De vulgari eloquentia. Verket består av tre perfomance/installationer som behandlar de poetiska ämnena kärlek, krig och dygd sett genom infernot, paradiset och skärselden från Dantes värld.
Sorry (arbetsnamn)
Med verket Sorry (arbetsnamn) är ett danskonstnärligt arbete initierat av BamBam Frost. Sorry analyserar vilka kroppsdelar, danser och rörelser som förknippas med icke-vita, framförallt svarta, identiteter och hur vår relation till dessa ser ut. Detta genom att bland annat titta närmare på kända kvinnliga, främst svarta, popartister som till exempel Beyoncé och Nicki Minaj. Vilka bilder och historier berättar de? Hur blir det som de gör politiskt? Under produktionsresidenset kommer arbetsgruppen se vilka kroppar och rörelser som de själva producerar när de på olika sätt, i olika grad och i olika rum, förhåller sig till stereotypa bilder och idéer av hur icke-vita kvinnor rör sig, är och kan vara.


DANSRESIDENS 2017 (beslutade 2016)
The Wonderful and The Ordinary
Gunilla Heilborn är känd för sina egensinniga föreställningar som blandar dans, text och film. Under sitt dansresidens på Riksteatern kommer Heilborn arbeta med den kommande föreställningen The Wonderful and The Ordinary som utforskar minnets och glömskans mekanismer. Föreställningen har världspremiär i slutet av september på den prestigefulla scenkonstfestivalen Steirischer Herbst i Graz, Österrike och görs i samarbete med den österrikiska gruppen Theater im Bahnhof. www.gunillaheilborn.se
Cuteness Overload

Lisen Rosell och Najda Hjorton kommer båda från ÖFA-kollektivet och Anna Efraimsson är bland annat aktiv som curator och föreläsare. Under sitt residens kommer de arbeta med det extremt gulliga och zooma in på vad som händer när det slår över och blir äckligt och motbjudande. Verket relaterar till biologi, miljö, sociala konstruktioner, kön, sexualitet och makt. Maktaspekten i förhållande till gullighet kommer även att undersökas i arbetet. Till exempel det komplexa i att gulliga fenomen på nätet tar allt större plats parallellt med att en människofientlig och hatisk politik sprids och når alla skikt i samhället.


DANSRESIDENS VÅREN 2016
P*fect

P*fect dance company grundades år 2007 och är Sveriges första waacking- och voguing-kompani. Genom att använda sig av sina och andras kroppar ska P*fec i olika experiment forska kring strukturer i samhället och hur vi interagerar med människor i olika miljöer och sammanhang. Under teaterresidenset i maj filmar de sitt arbete, bland annat de experiment de genomför, och jobbar fram metoder för hur man kan möta publiken genom dans, film och dialog. Medverkande i P*fect är Sofia Södergård, Bianca Traum, BanBam Frost och Anna Näsström.


DANSRESIDENS HÖSTEN 2015
Goldberg Variations - Ternary patterns for insomnia
Andersson Dance är en ständigt föränderlig konstellation av danskonstnärer med koreografen Örjan Andersson som konstnärlig ledare. I ett unikt samarbete med stråkorkestern Scottish Ensemble ger de ett samtida perspektiv på Bachs ikoniska mästerverk Goldbergvariationerna. Tolv stråkmusiker och fem dansare integreras i föreställningen. Vad händer när ett danskompani möter en stråkorkester i ett klassiskt musikverk? Hur kommer konstformerna att påverka varandra och vår upplevelse av musiken?

Scottish Ensemble är baserade i Glasgow och har gjort sig världskända för att inspirera publiken med sina kraftfulla och utmanande föreställningar.


MER PRAKTISK INFO OM PRODUKTIONSRESIDENSEN 2017

Urvalsprocessen: Det inkom ett mycket stort antal ansökningar om residens. Då antalet platser var begränsat var konkurrensen hård. Vid urvalet gjordes en bedömning av konstnärlig inriktning & projektfas, erfarenhet & bakgrund, geografisk spridning och samarbetsparter i syfte att få en mångfald av projekt.

Urvalet har gjorts av Helena Ringvold, ansvarig producent för produktionsresidens, i samråd med danschef Mia Larsson. I bedömningen har det konstnärliga rådet för dans deltagit. Vid risk för partiskhet har rådets medlemmar inte deltagit i bedömningen av ansökan.

Var: Riksteatern i Hallunda Stockholm
Riksteaterns produktionsresidens för dans erbjuder:
3 veckors produktionsresidens i repetitionssal alt teater/blackbox
Basutrustad teater/Blackbox alt repetitionssal vilket inkluderar enkelt ljus & ljudanläggning, lagt dansgolv och teknisk support enligt avstämd överenskommelse.

Produktionsmedel: 100 000 kr utbetalas mot faktura och i förhand redovisad residensplanering

Övrigt: Kostnad för utökad teknik dras från bidragssumman. Utbetalade löner ska utbetalas enligt kollektivavtal

Produktionsresidenset är förväntad att arbeta i lokalerna i Hallunda under residensperioden, och att redovisa sitt arbete för Riksteaters intressenter vid minst 1 tillfälle. Planeras in i Riksteaterns relevanta fora såsom interna informationsmöten, nätverks & konsulentträffar och bransch event etc.

Vid frågor och/eller ev. funderingar:
Helena Ringvold, ansvarig för Dansresidens.
helena.ringvold@riksteatern.se

Till sidan för Riksteaterns dansverksamhet