Europa Direkt

EU-informationskontoret Europa Direkt Riksteatern är allmänhetens kontaktpunkt och ger information, råd, hjälp och svar på frågor om EU.

Europa Direkt Riksteatern finansieras främst av Europeiska unionen. Riksteatern är värdorganisation för kontoret som vänder sig till Botkyrka kommuns invånare. Även Riksteaterns teaterföreningar runt om i landet kan kontakta kontoret. Informationskontorets uppdrag är att:

- Svara på allmänhetens frågor om EU
- Informera om EU:s politikområden
- Främja den regionala debatten om EU
- Ge medborgare möjlighet att tycka till om EU:s politik

Vi arbetar för en ökad regional debatt om europafrågor och vi arrangerar och deltar i EU-informationsaktiviteter och evenemang i Botkyrka kommun. Hos oss hittar du även gratis informationsmaterial om EU.

För mer information, besök oss på:
http://europadirekt.riksteatern.se